Pojištění rodinného domu

Pojištění rodinného domu rychle a profesionálně se SMARTEO, a.s.

Výhodně pojistíme Váš rodinný dům včetně domácnosti a dalších staveb na pozemku. Prakticky okamžitésrovnání nabídek všech pojišťoven. Smlouva uzavřená online je platná během několika minuts minimální garantovanouslevou 25% oproti nabídce pojišťoven. Pro rychlou platbu pojistného možnost platby online.


Podle Vámi zadaných parametrů zjistíte možnosti pojištění Vaší domácnosti. Vyzkoušejte Své nezávazné porovnání pojištění. Nabízíme nejvyšší slevy min. 40 - 60% na českém trhu.

Ceny jsou exklusivní pro klienty Smarteo.cz a nejsou dostupné na kamenných pobočkách.

Údaje o nemovitosti

House

Vyberte prosím typ pojišťované nemovitosti

Zadejte prosím obec kde se nemovitost nachází

Zadejte prosím PSČ nemovitosti

tooltip-RealitiesInjurance-inhabitation

Vyberte prosím pokud je nemovitost ve výstavbě

Zadejte prosím zastavěnou plochu nemovitosti

m2

Vyberte prosím pokud budete žádat o vinkulaci

Vyberte pokud si přejete do pojištění zahrnout pojištění odpovědnosti. (Doporučujeme, lze kdykoliv z celkové částky vybrat)

Vyberte pokud chcete do kalkulace zahrnout pojištění odcizení, krádeže a vandalismu. (Doporučujeme, lze kdykoliv z celkové částky vybrat)

Zvolte pokud si přejete pojištění povodně

tooltip-RealitiesInjurance-flood_frequency

Zadejte prosím pojistnou částku (PČ) nemovitosti. PČ je horní hranice pojistného plnění, kterou Vám pojišťovna s případě celkového zničení vyplatí. Udává se technická hodnota nemovitosti.

Vyberte pokud si přejete pojistit i domácnost v nemovitosti

Domácnost

Ponechte zvolené pokud je nemovitost trvale obývaná

Vyberte variantu kde se nemovitost nachází

Zadejte prosím obytnou plochu domácnosti

m2

Nechte zvolené pokud si přejete pojištění odpovědnosti. 

Nechte zvolené pokud si přejete pojištění odcizení, krádeže a vandalismu

Zadejte prosím pojistnou částku (PČ) domácnosti. je celková hodnota veškerého vybavení, kterou by jste při celkovém zničení (požár / odcizení) chtěli dostat vyplacenou od pojišťovny. 

   

Pojištění rodinného domu

Rodinný dům představuje bezesporu velký majetek a z tohoto důvodu doporučujeme Váš rodinný dům pojistit proti možným vlivům přírodních či živelných pohrom nebo proti úmyslným ohrožením majetku ze strany jiných osob. Výhodou pojištění je, že lze pojistit i rodinný dům ve výstavbě či rekonstrukci.

Předmětem pojištění rodinného domu je trvale obydlený rodinný dům, který se nachází na území České republiky. Dále se pojištění vztahuje na další objekty jako jsou garáže, bazény, ploty, chodníky, altány, přístřeškya podobné stavby, které se nachází na pozemku náležejícímu k rodinnému domu. Pojištěn je například i stavební materiál, věci sloužící k výstavbě, opravám a rekonstrukci pojištěného rodinného domu či stavební mechanismy a nářadí. Pojištění rodinného domu kryje i výlohy, které se týkají pojistné události samotné jako jsou například náklady vynaložené na znovuuvedení prostor rodinného domu do původního stavu (vysušení nebo vyčištění poškozených prostorů, náklady na odklizení škod apod.)

Pojištění rodinného domu kryje Vaší nemovitost před četnými riziky škod, které mohou vzniknout kdykoliv během vlastnictví nemovitosti. Jedná se především o škody způsobené vlivem živelných událostí (například škody způsobené požárem, kouřem, úderem blesku, povodní, záplavou, zemětřesením, sesuvem půdy nebo zeminy, sesunutím laviny, zřícením skla, pádem letadla, nárazu vozidla, krupobitím vichřicí, pádem stromu, stožáru nebo jiného předmětu apod.) Další skupinou jsou škody způsobené cizím zaviněním mezi než patří například vandalismus (úmyslné poškození cizí věci), krádež a loupež. Samostatnou skupinou jsou škody způsobené našim vlastním majetkem jiným osobám nebo skupinám osob či zvířatům.

Výše pojistného je závislá na několika základních parametrech jako jsou lokalizace rodinného domu, výše pojistné částky na kterou je rodinný dům pojištěn, typu pojištění vč. doplňkových pojištění, stáří a technický stav domu apod. V případě pojistné události, je pojištěnému vyplacena částka, která byla sjednána při podpisu pojistné smlouvy. Sjednaná finanční částka slouží ke zmírnění či odstranění vzniklých škod a k navrácení rodinného domu do původního stavu, ve kterém se rodinný dům nacházel.